Vælg adgangskode - Set password

Her kan du med MitID vælge eller skifte din Absalon-adgangskode
This page allows you to set or change your Absalon password with MitID.